Voluntourism là gì? Cách dùng từ ‘voluntourism’ trong tiếng Anh

Voluntourism là xu hướng du lịch mới được rất nhiều bạn trẻ ủng hộ.

Voluntourism /ˌvɒl.ənˈtʊə.rɪ.zəm/ (danh từ): Du lịch tình nguyện.

Cách phát âm từ Voluntourism:


Voluntourism nghĩa là gì?

Cambridge Dictionary định nghĩa voluntourism là một kiểu kỳ nghỉ bạn tham gia để làm tình nguyện viên (không lương) nhằm giúp đỡ những người ở nơi bạn ghé thăm.

Khái niệm du lịch tình nguyện được nhiều người quan tâm, đặc biệt là với những người muốn dành thời gian để làm những điều đáng giá nhưng không thể từ bỏ cuộc sống và công việc hiện tại trong thời gian dài.

Voluntourism ra đời vào đầu những năm 1990 và trở nên phát triển mạnh trong ngành du lịch thế kỷ 21. Sự phát triển này được cho là một phần bắt nguồn từ thảm họa sóng thần châu Á vào tháng 12/2004. Sau sự kiện đó, các công ty khuyến khích nhân viên tham gia các chuyến du lịch tình nguyện để góp sức vào những dự án hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần.

Cách dùng từ ‘voluntourism’ trong tiếng Anh:

– He commented that voluntourism is sometimes about the fulfilment of the volunteers themselves, not necessarily what they bring to the communities they visit.

Dịch: Anh cho rằng du lịch tình nguyện đôi khi chỉ là việc bản thân đã làm tròn trách nhiệm, không nhất thiết phải kể đến những gì họ mang lại cho cộng đồng ghé thăm.

– Voluntourism is for people who do not have the time to be involved with traditional aid programs.

Tìm hiểu thêm:  Ý nghĩa những khái niệm cơ bản của thế giới tâm linh

Dịch: Du lịch tình nguyện dành cho những người không có thời gian tham gia các chương trình tình nguyện truyền thống.

Học Tiếng Anh

Load More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *