Emotional eating là gì? Bạn có đang gặp phải chứng “emotional eating”?

Có khi nào bạn ăn liên tục cho dù không hề đói?

Emotional eating /ɪˈməʊ.ʃən.əl ˌiː.tɪŋ/ (danh từ): Ăn uống theo cảm xúc.

Cách phát âm từ Emotional eating:


Emotional eating nghĩa là gì?

Emotional eating là kiểu ăn uống (thường là quá mức) như một cách để đối phó với căng thẳng, buồn chán hoặc những tình trạng cảm xúc khác, chứ không phải ăn vì đói. Kiểu ăn uống này được gọi theo cách khác là comfort eating.

Theo Washington Post, khái niệm emotional eating ra đời vào những năm 1960, dùng để chỉ những người ăn uống theo cảm xúc và không thể phân biệt được giữa ăn vì đói và ăn vì cảm xúc bất ổn.

Healthline chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng emotional eating, bao gồm: Căng thẳng vì công việc, lo lắng các vấn đề tài chính, sức khỏe bất ổn, xung đột trong các mối quan hệ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Christy Harrison, ăn kiêng cũng có thể dẫn đến emotional eating. Những người ăn kiêng dễ gặp căng thẳng, từ đó gặp phải tình trạng ăn uống thiếu kiểm soát.

“Nhiều người cảm thấy họ không nên đói vì đã ăn đủ thức ăn theo chế độ ăn kiêng, vì vậy họ có xu hướng đổ lỗi cho bản thân mình”, ông Harrison nói.

Tìm hiểu thêm:  Metrosexual là gì? Bạn có phải là một ‘metrosexual’ chính hiệu?

Cách dùng cụm từ “emotional eating” trong tiếng Anh

– Prolonged loneliness can lead to a number of unhealthy habits, including emotional eating.

Dịch nghĩa: Cô đơn kéo dài có thể gây ra một số thói quen thiếu lành mạnh, bao gồm việc ăn uống theo cảm xúc.

– Emotional eating on its own is not an eating disorder. It can be a sign of disordered eating, which may lead to developing an eating disorder.

Dịch nghĩa: Ăn uống theo cảm xúc không phải một kiểu rối loạn ăn uống. Vấn đề này có thể là một dấu hiệu cho thấy việc ăn uống đang bị rối loạn, dẫn đến phát triển chứng rối loạn ăn uống.

Học Tiếng Anh

Load More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *