Vulgarian là gì? Từ ‘trọc phú’ trong tiếng Anh?

Nếu bạn thắc mắc trong tiếng Anh có từ ‘trọc phú’ không thì đây chính là câu trả lời dành cho bạn.

Vulgarian /vʌlˈɡɛərɪən/ (danh từ): Trọc phú, trưởng giả học làm sang.

Cách phát âm từ Vulgarian:


Vulgarian nghĩa là gì?

Theo Oxford Learner’s Dictionaries định nghĩa, Vulgarian là từ để chỉ một người thô tục, đặc biệt là người phô trương sự giàu có một cách lố bịch, thô tục, vulgarian cũng có thể dùng để chỉ những người cư xử thiếu lịch sự, thô lỗ.

Vulgarian lần đầu được sử dụng trong tiếng Anh vào năm 1804. Nguồn gốc của vulgarian là danh từ vulgus (hoặc volgus) trong ngôn ngữ Latin, nghĩa là người bình thường, công chúng hoặc đám đông. Nhưng hiện nay nó mang nghĩa ‘trọc phú’ trong tiếng Anh.

Cách gọi vulgus trong tiếng Latinh thường mang hàm ý xúc phạm, mỉa mai nên vulgarian trong tiếng Anh cũng mang nhiều ý nghĩa tiêu cực, châm biếm.

  • Đọc thêm: Trọc phú kiến thức

Cách dùng từ ‘vulgarian’ trong tiếng Anh

– If he offers them every luxury and is not polite, he is a snob and a vulgarian.

Dịch nghĩa: Nếu ông ta mang cho họ những món đồ xa xỉ theo cách bất lịch sự, ông ta chính là một kẻ hợm hĩnh, trưởng giả học làm sang.

– Only a vulgarian talks ceaselessly about how much this or that cost him.

Tìm hiểu thêm:  Sốt xuất huyết ở trẻ 1 tuổi nguy hiểm tới mức nào?

Dịch nghĩa: Chỉ có trọc phú mới không ngừng nói về việc ông ta đã phải tốn bao nhiêu tiền mới có được cái này cái kia.

Học Tiếng Anh

Load More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *